001E5E 002381 0052B8 010510 0575DB 146580 3CB4AB 3CBFD3

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

bat ray سفره‌ماهی

Posted by
Behzad (Shiraz, Iran) on 19 October 2019 in Animal & Insect and Portfolio.

The bat ray is an eagle ray found in muddy or sandy sloughs, estuaries and bays, kelp beds and rocky-bottomed shoreline in the eastern Pacific Ocean, between the Oregon coast and the Gulf of California. It is also found in the area around the Galápagos Islands. Wikipedia
Mass: 45 kg (Large Adult) Encyclopedia of Life
Class: Chondrichthyes
Family: Myliobatidae
Scientific name: Myliobatis californica
Conservation status: Least Concern Encyclopedia of Life
Did you know: Bat rays feed on mollusks, crustaceans and small fish on the seabed, using their winglike pectoral fins to move sand and expose prey animals. wikipedia.org

سفره‌ماهی (به انگلیسی: Eagle ray) نوعی ماهی تخت از خانواده رامَک‌ماهیان (Myliobatidae) و وابسته به کوسه‌ها است. به سفره‌ماهی، دال‌ماهی هم گفته شده‌است. سفره‌ماهیان نتیجهٔ چرخه تکاملی کوسه‌ها هستند.

سفره ماهی‌ها معمولاً در گروه‌های بزرگ و به صورت دسته جمعی زندگی می‌کنند.

استخوان بندی سفره ماهی‌ها از غضروف که ماده‌ای سخت ولی نرم‌تر از استخوان است تشکیل شده‌است. زمانی که یک سفره ماهی به یک سکونت گاه جدید می‌رسد، بدن آن نوری را که از طریق شبکیه چشم دریافت می‌شود را برای ایجاد رنگ مورد نظر در سطح خود بکار می‌برد. سپس بدن رنگدانه‌های مختلفی را به سلول‌های هدف ارسال می‌کند تا به رنگ سکونت گاه جدید در آید. سفره ماهی‌ها در عرض ۵ تا ۸ ثانیه با محیط خود همرنگ می‌شوند. سفره ماهی‌ها برای دفاع از خود از دمشان استفاده می‌کنند به این صورت که نیش نیزه مانندی در دمهایشان وجود دارد، این نیش‌ها زهری بوده و اگر اقدامات پزشکی صورت نگیرد ممکن است زخم ناشی از نیش سفره ماهی عفونت کرده و منجر به مرگ فرد شود.

انواع سفره ماهی
Raja erinacea
Myliobatis
Manta
Rhinobatos
Torpedo

انواع سفره ماهی
Raja erinacea
مشهورترین و پرجمعیت‌ترین سفره ماهی دریای عمان است و دارای ظاهری کایت مانند و دمی طویل است.

به علت اینکه ظاهری مثلث مانند دارد به این اسم مشهور شده‌است.

Myliobatis
نوعی سفره ماهی عظیم با باله‌های سینه‌ای بسیار قوی که دارای برجستگی‌ها و فرو رفتگی‌های متعددی است. ضرباتی که توسط باله‌های این ماهی به سایر ماهی‌ها وارد می‌شود باعث زخمی شدن شدید طعمه شده و شکار آن‌ها را راحت می‌کند. این نمونه به خون‌آشام دریا مشهور است.

Manta
این ماهی که به خاطر شاخکهایش چرتنه هم خوانده می‌شود بزرگترین نوع سفره ماهی‌ها می‌باشد این گروه از ماهیها از گروه‌های خیلی نزدیک به کوسه‌ها می‌باشند علی‌رغم اندازه آن این ماهی یک شکارچی خطرناک نیست او به آرامی در مسیر دریای باز شنا می‌کند و باله‌های بزرگ خود را به آرامی به یکدیگر می‌زند و با استفاده از شاخک‌های جلویی خود پلانگتونها و موجودات ریز دریایی را به درون دهان بزرگ خود هدایت می‌کند.

Rhinobatos
پوزهٔ جانور طویل و عضوی منقار مانند را به وجود آورده و بالهٔ پشتی به چندین قسمت تقسیم و هر قسمت به یک خار مبدل شده‌است. با توجه به شکل ظاهری به گیتار ماهی هم مشهور است.

NIKON D7100 1/125 second F/3.5 ISO 400 27 mm (35mm equiv.)

omid from mashhad, Iran

شگفت انگیزه

19 Oct 2019 6:28am

Existence Artistique from Angers, France

bien cadré

19 Oct 2019 9:02am

NIKON D7100
1/125 second
F/3.5
ISO 400
27 mm (35mm equiv.)

bat
eagle
ray