0C0C0E 2F4807 54761F 554E44 736E6B 97969C AAB2F0 B9B9BB

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

به یاد عزیزی که دیگر در بین ما نیست

Posted by
Behzad (Shiraz, Iran) on 26 April 2013 in Lifestyle & Culture and Portfolio.

NIKON D90 1/50 second F/4.2 ISO 200 45 mm (35mm equiv.)

omid from mashhad, Iran

ثبت خیلی خوب
.
کادر و عناصر عالی
.
خدا همه ی رفتگان رو غریق رحمت کنه
و
به بازمانده هاشون صبر بده
...

27 Apr 2013 6:25am

@omid: mamnon omid jan diroz marasem 40 roz bod ,albate aks jadid nist bazam merci.

NIKON D90
1/50 second
F/4.2
ISO 200
45 mm (35mm equiv.)