000000 2A160F 523A18 6F4D20 A7803D C7A251 FFCF69 FFF48B

omid from mashhad, Iran

وای
.
فوق العاده است و شگفت انگیز
.
خیلی خیلی قشنگ
.
رنگها و نورها خیلی خیلی زیبا
.
یک کادر محکم که ذهن رو حسابی درگیر میکنه

22 Nov 2012 7:11am